มอบรางวัลประกวด 10 คำสอนหลวงปู่มั่น

16 พฤศจิกายน  2566