วันเดือนปี

กิจกรรม

26-28 ธันวาคม 2566 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสมาส
13-15 ธันวาคม 2566 กีฬาสีภายใน ฟ้า-แดง เกมส์
31 กันยายน 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
16 กันยายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
27-29 กันยายน 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
24 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
19 สิงหาคม 2566 ค่ายคณิตศาสตร์
18 สิงหาคม 2566 ค่ายวิทยาศาสตร์
8 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
5 สิงหาคม 2566 ค่ายภูมิศาสตร์
3-4 สิงหาคม 2566 อบรมอนามัยเจริญพันธุ์
25-27 กรกฎาคม 2566 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566
15 กรกฎาคม 2566 ค่ายภาษาอังกฤษ
10-11 กรกฎาคม 2566 อบรมสมาธิ
8 กรกฎาคม 2566 ค่ายวิทยาศาสตร์
16 มิถุนายน 2566 ต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
15 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
3 เมษายน 2566 รับครูใหม่ ครูพละ และครูสังคมศึกษา
31 มีนาคม 2566 อนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 ประจำปีการศึกษา 2565
7 - 9 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม OPEN HOUSE  
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2565
26-27 มกราคม 2566 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
  ลูกเสือวิสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์
16 มกราคม 2566 วันครู
12-13 มกราคม 2566 พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
4-6 มกราคม 2566 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
29 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันศริสต์มาส
26-28 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบนักธรรมสนามหลวง 
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น  ภาคเรียนที่ 1 / 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   ภาคเรียนที่ 2 / 2565
1 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม   ภาคเรียนที่ 2 / 2565
31 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565
8 ตุลาคม 2565 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565
5 - 7 ตุลาคม 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565