ภาพความสำเร็จ
เนื่องในวันจบการศึกษารับปริญญาของ  นางสาวศิริพร  สุระไพฑูรย์

นักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน  โรงเรียนช่องเม็กวิทยา (เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก)
ณ ประเทศอิตาลี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กลับขึ้นด้านบน