การเดินทางไป สปป.ลาว โดยรถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ

 

ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ทุกวัน มีรถของบริษัทขนส่งประเทศไทยจำนวน 2 คัน รถของบริษัทขนส่งร่วม สปป.ลาว จำนวน 2 คัน รวมจำนวนรถ 4 คัน รายละเอียดดังนี้

  • ออกจากประเทศไทยที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
  • เวลาเดินรถจากจังหวัดอุบลราชธานีมี 4 เที่ยว เวลา 07.00 น., 09.30 น., 14.30 น. และ 15.30 น.
  • เวลาเดินรถจากเมืองปากเซ สปป.ลาว มี 4 เที่ยว เวลา 07.00 น., 08.30 น., 15.30 น. และ 16.30 น.
  • กรณีต้องการเดินทางเช้ากลับเย็น จะต้องซื้อบัตรโดยสารกลับที่สถานี ขนส่ง สปป.ลาว
  • อัตรา ค่าโดยสารคนละ 200 บาท (ผู้ที่จะซื้อบัตรโดยสารได้จะต้องมีเอกสาร พาสปอร์ต หรือ บัตรผ่านแดนชั่วคราวจึงจะสามารถซื้อบัตรโดยสารได้)
  • เอกสาร ในการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น , ค่าธรรมเนียมทำบัตรผ่านแดน 30 บาท ทำบัตรผ่านแดนที่ด่านชายแดนช่องเม็ก หรือหากทำบัตรผ่านแดนที่ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานีล่วงหน้าก็จะสะดวก (ใช้เวลาในการทำบัตรผ่านแดนประมาณ 15-20 นาที)
  • หากมีพาสปอร์ตสามารถตีตราผ่านแดนโดยกรอกรายละเอียดการเข้าเมืองได้
  • อัตรา ค่าธรรมเนียมเข้า สปป.ลาวด้านลาว 125 บาท หลังเวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการ จะเพิ่มค่าล่วงเวลา ด้านประเทศไทยวันธรรมดาไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับ หลังเวลา 16.30 น. และวันหยุดราชการค่าธรรมเนียม คนละ 5 บาท (ชาวไทยและชาวต่างประเทศอัตราเท่ากัน)
  • รถ ออกที่สถานีขนส่งเมืองปากเซ ตลาดแลง หลัก 2 ติดกับสนามกีฬาเมืองปากเซ อัตราค่ารถเป็นเงินไทย 200 บาท หรือเป็นเงินกีบประมาณ 53,000 กีบ
  • เวลาเปิด-ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-312773 , ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก โทร.045-48 5107

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มีนาคม 2554

กำนหนดเวลาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว

อุบลฯ ออก 09.30 น. ถึงปากเซ 12.30 น.

ปากเซ ออก 08.30 น. ถึงอุบล 11.30 น.

อุบลฯ ออก 15.30 น. ถึงปากเซ 18.30 น.

ปากเซ ออก 15.30 น. ถึงอุบล 18.30 น.

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 บาท = 264.009 กีบ (โดยประมาณ)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/